South Florida Bulls Rushing Player Stats

rushing Stats

player pos g gs att yds avg lg td
#1 J. Mangham RB 12 0 160 671 4.19 0 15
#2 3 K. Joiner Jr. RB 12 0 78 480 6.15 0 2
#3 21 B. Battie RB 12 0 57 316 5.54 0 1
#4 9 T. Mcclain QB 11 0 123 238 1.93 0 4
#5 2 D. Felix RB 4 0 34 107 3.15 0 0
#6 6 C. Fortin QB 4 0 9 37 4.11 0 1
#7 26 Y. Young RB 2 0 8 36 4.5 0 1
#8 12 K. Marsh QB 4 0 4 16 4 0 0
#9 5 J. Horn Jr. WR 12 0 5 12 2.4 0 0
#10 41 M. Hamilton RB 4 0 5 8 1.6 0 0
#11 10 X. Weaver WR 10 0 1 3 3 0 1
#12 4 O. Dollison WR 12 0 2 -2 -1 0 0
#13 48 A. Beardall LS 1 0 1 -24 -24 0 0

Stats Legend

  • ATT Rushing Attempts
  • AVG Average Carry
  • G Games Played
  • GS Games Started
  • LG Longest Rush
  • TD Rushing Touchdowns
  • YDS Rushing Net Yards