Navy Midshipmen Rushing Player Stats

rushing Stats

player pos g gs att yds avg lg td
#1 45 D. Fofana FB 11 0 175 749 4.28 0 6
#2 24 M. Haywood SB 11 0 69 451 6.54 0 0
#3 1 T. Lavatai QB 8 0 115 309 2.69 0 5
#4 34 A. Hall Jr. FB 9 0 82 291 3.55 0 2
#5 7 X. Arline QB 8 0 68 274 4.03 0 3
#6 23 V. Terrell II SB 11 0 67 221 3.3 0 2
#7 38 L. Point FB 4 0 33 138 4.18 0 1
#8 5 N. Kent WR 5 0 4 76 19 0 1
#9 29 D. Jones SB 9 0 16 68 4.25 0 0
#10 18 R. Lane S 11 0 1 28 28 0 0
#11 21 K. Puailoa-Rojas SB 6 0 3 25 8.33 0 0
#12 87 J. Umbarger WR 7 0 4 12 3 0 0
#13 28 A. Hassan SB 9 0 1 3 3 0 0
#14 9 M. Maynor QB 2 0 10 -2 -0.2 0 1

Stats Legend

  • ATT Rushing Attempts
  • AVG Average Carry
  • G Games Played
  • GS Games Started
  • LG Longest Rush
  • TD Rushing Touchdowns
  • YDS Rushing Net Yards