Dallas Cowboys Rushing Player Stats

rushing Stats

player pos g gs att yds avg lg td
#1 21 E. Elliott RB 15 15 244 979 4.01 31 6
#2 20 T. Pollard RB 16 2 101 435 4.31 42 4
#3 14 A. Dalton QB 11 9 28 114 4.07 13 0
#4 4 D. Prescott QB 5 5 18 93 5.17 12 3
#5 88 C. Lamb WR 16 14 10 82 8.2 19 1
#6 3 G. Gilbert QB 1 1 3 28 9.33 15 0
#7 34 R. Dowdle RB 15 0 7 24 3.43 7 0
#8 7 B. Dinucci QB 3 1 6 22 3.67 10 0
#9 19 A. Cooper WR 16 15 6 14 2.33 10 0
#10 85 N. Brown WR 16 1 1 4 4 4 0
#11 23 D. Thompson S 15 7 1 3 3 3 0
#12 80 B. Bell TE 16 2 1 2 2 2 0
#13 11 C. Wilson WR 16 0 3 -12 -4 -1 0

Stats Legend

  • ATT Rushing Attempts
  • AVG Average Carry
  • G Games Played
  • GS Games Started
  • LG Longest Rush
  • TD Rushing Touchdowns
  • YDS Rushing Net Yards