Rutgers Scarlet Knights Rushing Player Stats

rushing Stats

player pos g gs att yds avg lg td
#1 1 I. Pacheco RB 12 0 167 654 3.92 0 5
#2 N. Vedral QB 12 0 91 267 2.93 0 2
#3 23 K. Monangai RB 11 0 62 235 3.79 0 4
#4 4 A. Young RB 12 0 49 172 3.51 0 4
#5 8 J. Wright-Collins RB 3 0 13 93 7.15 0 0
#6 21 J. Langan QB 11 0 28 89 3.18 0 3
#7 18 B. Melton WR 10 0 9 51 5.67 0 0
#8 15 C. Snyder QB 6 0 15 42 2.8 0 0
#9 2 A. Cruickshank WR 7 0 6 30 5 0 0
#10 9 G. Wimsatt QB 3 0 5 29 5.8 0 0
#11 7 S. Jones WR 11 0 3 14 4.67 0 0
#12 3 E. Simon QB 5 0 9 12 1.33 0 0
#13 12 B. Sanders WR 8 0 3 12 4 0 0
#14 6 C. Dremel WR 3 0 1 8 8 0 0
#15 71 R. O'Neal OL 1 0 1 7 7 0 1
#16 33 P. Day RB 1 0 2 6 3 0 0
#17 14 I. Washington WR 7 0 1 -5 -5 0 0
#18 94 A. Korsak P 12 0 1 -8 -8 0 0

Stats Legend

  • ATT Rushing Attempts
  • AVG Average Carry
  • G Games Played
  • GS Games Started
  • LG Longest Rush
  • TD Rushing Touchdowns
  • YDS Rushing Net Yards