Miami Hurricanes Rushing Player Stats

rushing Stats

player pos g gs att yds avg lg td
#1 4 J. Knighton RB 8 0 145 561 3.87 0 8
#2 23 C. Harris RB 7 0 71 409 5.76 0 5
#3 22 T. Franklin Jr. RB 5 0 23 172 7.48 0 2
#4 24 C. Brown RB 6 0 34 139 4.09 0 3
#5 1 D. King QB 3 0 40 96 2.4 0 0
#6 9 T. Van Dyke QB 10 0 53 57 1.08 0 1
#7 13 J. Garcia QB 1 0 1 45 45 0 0
#8 2 D. Chaney Jr. RB 2 0 11 44 4 0 1
#9 21 B. Smith WR 9 0 6 23 3.83 0 0
#10 43 I. Cashwell RB 2 0 7 19 2.71 0 0
#11 17 P. Matocha QB 1 0 3 13 4.33 0 0
#12 41 M. Parrott FB 4 0 1 12 12 0 0
#13 3 M. Harley WR 12 0 1 1 1 0 0
#14 16 R. Rizk QB 1 0 1 -5 -5 0 0
#15 15 J. George WR 8 0 1 -7 -7 0 0

Stats Legend

  • ATT Rushing Attempts
  • AVG Average Carry
  • G Games Played
  • GS Games Started
  • LG Longest Rush
  • TD Rushing Touchdowns
  • YDS Rushing Net Yards