Georgia Southern Eagles Rushing Player Stats

rushing Stats

player pos g gs att yds avg lg td
#1 2 L. Wright RB 12 0 150 788 5.25 0 8
#2 4 G. Green RB 10 0 75 423 5.64 0 5
#3 25 J. White RB 12 0 69 383 5.55 0 4
#4 5 A. Jones RB 10 0 41 196 4.78 0 0
#5 17 J. Tomlin QB 8 0 80 195 2.44 0 2
#6 19 C. Ransom QB 8 0 38 121 3.18 0 0
#7 1 J. King RB 4 0 27 118 4.37 0 2
#8 7 K. Hood SB 11 0 13 77 5.92 0 1
#9 14 S. Kenerson QB 2 0 9 35 3.89 0 0
#10 13 C. Cigelske QB 2 0 24 17 0.71 0 0
#11 28 D. Carter Jr. SB 3 0 1 3 3 0 0
#12 21 D. Burgess Jr. WR 7 0 1 2 2 0 0
#13 29 A. Brown RB 1 0 1 2 2 0 0

Stats Legend

  • ATT Rushing Attempts
  • AVG Average Carry
  • G Games Played
  • GS Games Started
  • LG Longest Rush
  • TD Rushing Touchdowns
  • YDS Rushing Net Yards