Central Florida Knights Rushing Player Stats

rushing Stats

player pos g gs att yds avg lg td
#1 25 J. Richardson RB 12 0 101 693 6.86 0 3
#2 27 I. Bowser RB 7 0 123 549 4.46 0 7
#3 6 M. Richards RB 11 0 48 309 6.44 0 5
#4 33 T. Coles RB 6 0 32 184 5.75 0 1
#5 4 R. O'Keefe WR 12 0 12 164 13.67 0 1
#6 7 J. Gatewood QB 9 0 27 143 5.3 0 1
#7 11 D. Gabriel QB 3 0 24 125 5.21 0 2
#8 14 P. Navarro QB 3 0 6 51 8.5 0 3
#9 17 A. Johnson WR 12 0 6 23 3.83 0 1
#10 20 A. Williams RB 1 0 5 19 3.8 0 0
#11 98 D. Obarski PK 12 0 1 13 13 0 0
#12 13 A. Brito QB 1 0 3 6 2 0 0
#13 12 Q. Jones QB 1 0 1 5 5 0 0
#14 22 D. Good RB 1 0 1 4 4 0 0
#15 16 M. Keene QB 10 0 32 -17 -0.53 0 1

Stats Legend

  • ATT Rushing Attempts
  • AVG Average Carry
  • G Games Played
  • GS Games Started
  • LG Longest Rush
  • TD Rushing Touchdowns
  • YDS Rushing Net Yards